'Gelukkig behoren we tot de meest gezonde pensioenfondsen'

Gijsbert Burggraaf, vice-voorzitter bestuur van ons fonds (mei 2020)

Waarom belegt PST het geld van het pensioenfonds?

PST heeft veel geld in haar bezit, wel meer dan 1,2 miljard euro! Dat komt omdat er heel lang gespaard wordt voor een goed pensioen en dat door duizenden deelnemers tegelijk. Het is belangrijk dat het opgespaarde geld goed wordt beheerd, niet alleen omdat het ontvreemd zou kunnen worden, maar ook omdat het pensioenfonds zich tot doel heeft gesteld om de pensioenregeling, indien mogelijk, waardevast te laten zijn. Dat wil zeggen dat er wordt geprobeerd om de koopkracht van de deelnemers niet te laten afnemen. Nu weten we dat geld na verloop van tijd minder waard wordt door inflatie. Door toeslag wordt het koopkrachteffect voor de deelnemer op peil gehouden. Deze toeslag moet dan eerst wel worden verdiend en dat kan als er rendement wordt behaald op de beleggingen. Voor het beheer van de beleggingen bestaat een speciale commissie die, in opdracht van het bestuur van PST, adviezen geeft en die de ontwikkeling van de beleggingen scherp in de gaten houdt. Deze commissie wordt de beleggingsadviescommissie genoemd.

Wat doet de beleggingsadviescommissie?

De beleggingsadviescommissie komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van PST, deskundige DHL collega’s en externe specialisten op het gebied van beleggingen. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur onder andere over de samenstelling van de beleggingen, de zogenoemde strategische mix van obligaties, aandelen, vastgoed, etc. met als doel de dekkingsgraad van PST te verstevigen. Ook bewaakt de beleggingsadviescommissie de beleggingen van PST met hulp van veel externe beleggingsspecialisten en streng geselecteerde portefeuillehouders, die allemaal een deel van de beleggingen van PST beheren. Zo zijn er portefeuillehouders van aparte fondsen in aandelen Europa, fondsen in de Verenigde Staten, beleggers in panden in Europa, enzovoort. Regelmatig worden de portefeuillehouders gevraagd over het reilen en zeilen van de beleggingen. En soms wordt er besloten om over te stappen, omdat er onvrede is over het rendement, of omdat er bewust gekozen wordt voor een andere beleggingsvariant.

Was PST voorbereid op een crisis zoals nu met corona?

Hoewel niemand de coronacrisis heeft zien aankomen, was een soortgelijk “slecht weer” scenario wel als mogelijkheid meegenomen op het moment dat het beleggingsplan werd opgesteld. Daardoor is er vorig jaar bewust gekozen voor een minder risicovol beleid, om in geval van een crisis de schade te kunnen beperken. Achteraf is dat een goede afweging gebleken, al moet gezegd worden dat de coronacrisis dermate ernstig is, dat we als pensioenfonds wel degelijk averij hebben opgelopen. Gelukkig zijn we een sterk fonds, waardoor de uitkering van de pensioenen niet in gevaar is en de kans op kortingen bijzonder klein. Wel zou het naar de toekomst kunnen betekenen dat er de komende jaren minder ruimte is voor toeslagen helaas.

Hoe zorgt de beleggingsadviescommissie ervoor dat de beleggingen hun waarde niet verliezen?

Door de heftigheid van de coronacrisis, zijn er extra maatregelen genomen om de schade te beperken. Zo is er een crisisplan in werking, wordt er minder risico genomen met specifieke beleggingen (minder aandelen bijvoorbeeld) en vergadert de beleggingscommissie wekelijks (telefonisch) om de ontwikkeling van de beleggingen op de voet te volgen. Regelmatig wordt het bestuur hierover geïnformeerd en indien nodig om een besluit gevraagd. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan het herstelplan om zo snel als mogelijk de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen. Gelukkig behoren we nog steeds tot de selecte groep van meest gezonde pensioenfondsen van Nederland en dat willen we graag zo houden!