Nieuws

Maart: dekkingsgraden dalen; financiële positie ruim voldoende

De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen. Die beleidsdekkingsgraad daalde in maart van 142,1% naar 141,7%. De actuele dekkingsgraad daalde van 138% naar 134%.

Stand op 31 maart 2023

Twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffer hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 138% naar 134%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden van de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 141,7%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in maart

De daling van de actuele dekkingsgraad is met name te wijten aan de lage rente. Dat is geen goed nieuws want dan stijgen onze verplichtingen. Als de verplichtingen stijgen, daalt onze dekkingsgraad. De beleggingen deden het goed. Hierdoor steeg onze vermogen.
Maar het effect van de lage rente was groter dan de stijging van ons vermogen en dat zien we terug in de daling van de actuele dekkingsgraad.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.