Nieuws

Geen datalekken bij ons fonds

Ons fonds treft veel maatregelen om informatie te beveiligen en om uw persoonsgegevens te beschermen. We toetsen regelmatig of alle maatregelen nog voldoen aan de hoge eisen die wij stellen. Alleen als het noodzakelijk en wettelijk is toegestaan, delen we gegevens met andere instanties.

Marktonderzoeksbureaus getroffen door cybercriminaliteit

Deze week lazen we in de media dat marktonderzoekbureau’s door samenwerking met een softwareleverancier getroffen waren door cybercriminaliteit.
Pensioenfonds DHL en onze pensioenuitvoerder (AZL) werken niet samen met deze softwareleverancier. Ons fonds is niet getroffen door deze aanval.

In overeenstemming met de wet

In overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken en beheren wij uw persoonsgegevens. Hoe dat gebeurt, leest u in de Privacyverklaring op de website.