Nieuws

April: actuele dekkingsgraad stijgt weer; financiële positie blijft ruim voldoende

De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen. Die beleidsdekkingsgraad daalde in april van 141,7% naar 141,0%. De actuele dekkingsgraad daarentegen steeg van 134,0% naar 136,9%.

Stand op 30 april 2023

Twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffer hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 134,0% naar 136,9%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden van de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraden van april 2022 en de maanden erna waren fors hoger dan die van de afgelopen maanden in 2023. Het gemiddelde, de beleidsdekkingsgraad, daalde hierdoor naar 141,0%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkelingen in april

De toename van de actuele dekkingsgraad is vooral te danken aan de stijging van de rente. Dat is goed nieuws, want dan dalen onze verplichtingen. Als de verplichtingen dalen, stijgt onze dekkingsgraad.
Ook de beleggingen deden het goed. Hierdoor steeg ons vermogen. Samen met het effect van de hogere rente zien we dit terug in de stijging van de actuele dekkingsgraad.

Informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.