Nieuws

Hoe gaan wij om met klachten?

Alle Nederlandse pensioenfondsen hebben een klachten- en geschillenregeling. Ons fonds dus ook. Toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) deed kort geleden onderzoek naar de klachtenprocedures bij pensioenfondsen. Conclusie van de AFM: dat moet beter!

Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen zijn aangesloten bij de Pensioenfederatie. Ons fonds ook. De Pensioenfederatie onderzoekt nu hoe pensioenfondsen beter met klachten om kunnen gaan. In ieder geval moet elke klacht - hoe klein op het eerste gezicht ook - serieus worden genomen. Wij staan hier helemaal achter!

Onderdeel van nieuwe wet

De klachtenregeling is ook onderdeel van de Wet toekomst pensioenen die naar verwachting op 1 januari 2023 ingaat. 

Wat kunt u doen?

Bekijk alvast de huidige klachten- en geschillenregeling op onze website. En aarzel niet het ons te laten weten als u ergens niet tevreden over bent!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.