Nieuws

Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat!

Het kiezen van het moment waarop uw pensioen ingaat is eigenlijk uw eerste keuze. Bij ons fonds is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat u op dat moment met pensioen moet. Want u kunt uw pensioen ook:

 • tegelijk met uw AOW laten ingaan (kijk wat uw AOW-leeftijd is)
 • 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan
 • uitstellen tot maximaal 5 jaar ná uw AOW-leeftijd

Maak uw pensioen op maat

Het moment waarop u met pensioen gaat is natuurlijk een belangrijke keuze. Daarna kunt u uw pensioen verder op maat maken. Zo kunt u bij ons fonds:

 • in deeltijd met pensioen; u gaat dan bijvoorbeeld 3 dagen met pensioen en blijft 2 dagen per week werken
 • eerst meer pensioen krijgen, daarna minder (‘hoog-laag’)
 • eerst minder pensioen krijgen, daarna meer (‘laag-hoog’)
 • partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen
 • ouderdomspensioen gedeeltelijk inruilen voor extra partnerpensioen

Op de pagina Pensioen op maat staat nog veel meer informatie over deze keuzemogelijkheden.

Bedrag ineens

Vanaf 1 januari 2023 komt daar waarschijnlijk een extra keuze bij: wel of niet een bedrag ineens opnemen als u met pensioen gaat.
De wet die dit regelt is al vastgesteld, maar het is niet zeker wanneer de wet ingaat. Doel is 1 januari 2023, maar het kan ook nog later worden. Als de wet eenmaal is ingegaan, kunt u bij pensionering maximaal 10% van uw pensioenkapitaal opnemen (‘bedrag ineens’). Dat geld kunt u dan dus gelijk gebruiken. U bepaalt helemaal zelf wat u met het geld doet. En er kunnen ook nadelen aanzitten, zoals:

 • het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van ons fonds krijgt, wordt lager.
 • het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij uw inkomen:
  • u gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen.
  • toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet u zelfs iets terugbetalen.
  • ook een uitkering kan lager worden.
  • de zorgpremie die wordt ingehouden op uw pensioen wordt hoger.

Let op: Deze keuze kunt u dan niet combineren met ‘hoog-laag’ of ‘laag-hoog’.

Wat kunt u doen?

Bedenk alvast welke keuzes u misschien wilt maken. Hebt u een partner? Bespreek dat dan ook met hem/haar. Zeker als u het partnerpensioen (gedeeltelijk) wilt inruilen. Want daar moet uw partner het wel mee eens zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten wat de (financiële) gevolgen zijn van uw keuzes, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.