Nieuws

Ons fonds hoeft geen pensioenen te verlagen in 2020!

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’.

Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’. Gelukkig is een verlaging van de pensioenen bij ons fonds voorlopig niet aan de orde.

Lage rente

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten ze namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook onze dekkingsgraden (check deze grafiek) zijn deze zomer hard gedaald. Als de dekkingsgraden teveel dalen, is het zonder verlagingen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Gelukkig zitten onze dekkingsgraden nog ruim boven de kritische grenzen. Een verlaging van de pensioenen is daarom bij ons fonds voorlopig niet aan de orde.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur