Nieuws

In memoriam: Geert Koster

Ons oud-bestuurslid en lid van de communicatie commissie is op 19 augustus 2018 overleden.

In de editie van de PST krant van december 2017 stond een aangrijpende bijdrage van Geert Koster. Hij vertelde hierin dat hij ongeneeslijk ziek was en tegen de achtergrond hiervan, over het belang van een goede pensioenregeling.

Op 19 augustus jl. is Geert overleden.

Het artikel over arbeidsongeschiktheid en pensioen is op uitdrukkelijk verzoek van Geert gepubliceerd. Dit typeert zijn betrokkenheid bij pensioenen en de communicatie hierover.

Geert is een aantal jaren bestuurslid van PST geweest. Sinds 2011 had hij zitting in de communicatie commissie. Tot en met de editie van de PST krant die in juli jl. uitkwam, heeft hij hieraan zijn bijdrage geleverd.

Geert was een karakteristiek mens met vakkennis en met humor. Zo zal hij in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur PST