‘We houden continu vinger aan de pols’

Interview met Edwin Zwiers

‘Mijn belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat het bestuur alle informatie heeft om de juiste besluiten te nemen. En als ik daarna samen met mijn team de uitvoering van de genomen besluiten op orde heb, heb ik een goede week’, vertelt directeur Edwin Zwiers van PST.

Wij kunnen ons voorstellen dat je denkt: ‘Edwin Zwiers? Die naam klinkt bekend. Waar heb ik die naam eerder gehoord?’ Waarschijnlijk heb je die naam eerder gelézen. Want Edwin Zwiers ondertekent als directeur van ons fonds alle deelnemersbrieven die PST verstuurt. Meteen plaatst hij daarbij een kanttekening: ‘Het is mijn handtekening, maar we doen het werk samen in een klein team op het bestuursbureau met een professioneel en gedreven bestuur.’

Vlot vergaderen met ‘spiekbriefjes’

We spreken elkaar middenin de coronacrisis. Iedereen werkt thuis en vergadert digitaal. Daarover zegt Edwin Zwiers: ‘Alles gaat via het scherm. Ik vind dat saai, want ik houd van interactie. De non-verbale informatie mis je in conference calls. Om de flow tijdens een vergadering niet te verstoren, sturen we elkaar chatberichten. Zo hoef je de spreker niet te onderbreken met vragen.’ Lachend: ‘Het heeft wel wat weg van spiekbriefjes doorgeven op de middelbare school, maar dan voor een goed doel: een vlotte vergadering.

We houden continu vinger aan de pols, want veel ontwikkelingen hebben invloed op pensioenen’, vertelt Edwin Zwiers. ‘In het begin van de coronacrisis hebben we extra checks gedaan bij onze administratie en vermogensbeheerder: lopen de uitkeringen goed door? Is onze administratie bereikbaar voor deelnemers? Hoe houden we onze beleggingen onder controle?

Vanaf dat ik bij PST werk, kijk ik anders naar het nieuws. Stijgen de huizenprijzen? Dan denk ik aan onze hypotheekbeleggingen. Gaan er bedrijven failliet? Dan denk ik aan onze obligaties. Bij een lage rente denk ik: verdorie, daar gáát onze dekkingsgraad! Nee, dan denk ik niet aan mijn eigen bankrekening. Het effect van een lage rente op je pensioen is namelijk veel groter dan op je eigen spaargeld.’

Toch geen ‘stoffig clubje’

Bedrijfseconoom en bedrijfskundige Edwin Zwiers komt in 2010 als controller bij DHL in dienst en gaat aan de slag bij PST. Hij dacht dat het voor een paar maanden zou zijn bij een ‘stoffig clubje’. Maar het stof is er wel vanaf. En die paar maanden zijn inmiddels bijna 10 jaar geworden, waarvan de laatste 2,5 jaar als directeur van het fonds.

‘Het is een dynamische functie met korte lijnen richting bestuur. De sfeer is erg goed. Het bestuur bestaat uit DHL-collega’s die hart hebben voor het pensioen van hun collega’s. Je doet dit werk voor mensen die je kent, je collega’s. Mijn eigen pensioen is ook ondergebracht bij PST. Ik grap wel eens: ik ben al 10 jaar lang elke dag bezig met mijn eigen pensioen.

Toezichthouders hebben de afgelopen jaren de eisen aan bestuurders aangescherpt. Je doet een bestuursfunctie er niet meer “even bij” naast je reguliere werk voor DHL. Daarom hebben we ook veel bestuursleden met elk 1-2 specialisaties, zodat we de werklast kunnen verdelen. Om toe te treden tot ons bestuur moet je aan steeds meer voorwaarden voldoen, maar we proberen de drempel zo laag mogelijk te houden. PST is er voor en door DHL-mensen.’

Goed geregeld

‘Vorig jaar hebben we organisatorisch best veel veranderd. Alle commissies functioneren nu goed, we voldoen aan Europese wetten en het bestuur kan ook in deze bijzondere tijd vlot werken. Ik denk dan: dat hebben we goed geregeld. Daar ben ik trots op.’