‘Wij gaan de herkenbaarheid van ons fonds versterken’

Jos Visser, bestuurder van ons fonds (november 2019)

Hebt u begin dit jaar ook meegedaan aan ons risicobereidheidsonderzoek?

Daarin vroegen wij onze deelnemers wat ze vinden van PST en hoe ze vinden dat wij het pensioengeld moeten beheren. Wij hopen dat u zich herkent in ons fonds.
De herkenbaarheid willen we in de komende jaren verder versterken, wat past binnen de missie en de strategie van het fonds. Kernwaarden als betrouwbaarheid, toegankelijk, efficiënt en persoonlijk staan voor ons voorop.

We hebben te maken met zeer lage rente

Dat is ook hard nodig, nu we in ‘slecht weer’ zijn beland. Voor alle pensioenfondsen geldt dat we te maken hebben met de zeer lage rente. We maken nauwelijks rendement op het staatspapier (obligaties), wat uiteindelijk allemaal zijn weerslag heeft op hoe wij er financieel voor staan: onze dekkingsgraad. Als PST zijn we ons bewust dat we de kosten in de hand moeten houden. We werken er hard aan om de kosten per deelnemer voor ons fonds niet te laten oplopen.

Er is behoefte om in te zoomen op meerdere leeftijdscategorieën

De communicatie op de website, het gebruik van DNN (narrow casting channel) en de pensioenkrant zijn de gebruikte middelen van de huidige communicatie. Vanuit het gehouden risicobereidheidsonderzoek werd ons duidelijk dat er behoefte is om - naast de traditionele indeling naar werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden - ook in te zoomen op meerdere leeftijdscategorieën. Het maakt immers veel uit hoe oud je bent als het gaat om pensioen. Een jongere wil andere dingen weten over zijn pensioen dan iemand die vlak voor zijn pensioen staat. En de groepen die daartussen liggen hebben weer andere vragen.

Uw feedback is van belang

Waar een aantal jaren geleden nauwelijks aandacht was voor de pensioenwereld, zie je dat dit nu absoluut niet meer opgaat. Sociale partners en kabinet zijn op allerlei manieren bezig om handen en voeten te geven aan het gesloten pensioenakkoord, de onderwerpen als verlaging van de pensioenen, aanpassing van de pensioenregeling en de houdbaarheid van het stelsel, komen in overvloed ter sprake. Dit alles doet de reputatie van de sector geen goed. Als PST zullen we ons nadrukkelijker laten zien. Het zal ook duidelijk zijn dat uw feedback voor ons van belang is om de communicatie en informatie over uw pensioen bij ons fonds op een hoger niveau te brengen. Daar werken we nu hard aan door onze herkenbaarheid te vergroten.