Stichting Pensioenfonds DHL Nederland bestaat 75 jaar

Harry van der Eerden | Caroline Tuin | Jos Visser | Herry Leenders (augustus 2023)

In 1796 is Van Gend & Loos begonnen door huwelijk tussen de Antwerpse herbergier-koetsier Jan-Baptist Van Gend en herbergier Marie van Loos.

ATO, NS en pensioen (1927-1930)

In 1927 richtte de Nederlandse Spoorwegen de Algemeene Transport Onderneming (ATO) op, die zowel autobussen als vrachtauto's exploiteerde. Men vond dat nu ook het stukgoederenvervoer van en naar de stations door de ATO uitgevoerd moest worden. In 1928 werd ook de C.V. Algemeene Expeditie Onderneming Van Gend en Loos, H. Colignon & Cie (kortweg: Van Gend & Loos) volledig overgenomen en werd onderdeel van de ATO. In 1948 verdween ATO als busonderneming. ATO hield op te bestaan als openbaarvervoerbedrijf. ATO ging verder met Van Gend & Loos als NV Algemene Transport- en Expeditie-onderneming Van Gend & Loos.

De verschillende Nederlandse spoorwegen richten in 1925 het Spoorwegpensioenfonds op, dit was een fusie van de verschillende pensioenfondsen van de verschillende spoorwegen en trambedrijven. Immers in 1927 werden de Nederlandse Spoorwegen (NS) opgericht. In 1930 werd de Vereeniging “Het Pensioenfonds van het Personeel der N.V. Expeditie-Onderneming Van Gend & Loos” opgericht, met “het doel der vereeniging is bevordering van de zedelijke en stoffelijke belangen der deelnemers”.

Noodwet Drees en de AOW (1947-1957)

In 1947 werd door minister Willem Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening (Noodwet Drees) ingevoerd, welke in 1957 werd opgevolgd door de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Een aantal bedrijven binnen het concern van de Nederlandse spoorwegen wensten eveneens een pensioenregeling voor hun werknemers en hebben op 5 augustus 1948 een pensioenfonds opgericht. Het doel van het Pensioenfonds was de pensioenen te verzekeren van de werknemers in dienst bij de transport en aanverwante bedrijven. Alle uit de pensioenregeling voortvloeiende verplichtingen waren verzekerd bij Vervening “Pensioen-Risico”. De pensioenregeling bood:

De bedrijven die de Pensioenstichting Transport op 5 augustus 1948 hebben opgericht waren: 

PSW en CB (1954)

Op 1 januari 1954 is ook de volledige Pensioen- Spaarfondsenwet ingegaan, dit was de voorganger van de huidige Pensioenwet. Vanuit deze Pensioen- Spaarfondsenwet is de Verzekeringskamer aangesteld als de toezichthouder op de pensioenfondsen. Ook heeft het bestuur in 1954 besloten dat de Pensioenstichting Transport lid werd van de Coöperatieve Administratie Vereniging G.A., welke is aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging “Centraal Beheer” G.A.. De Coöperatieve Administratie Vereniging G.A. ging zich belasten met de administratie en belegging van het vermogen van de Pensioenstichting, conform de richtlijnen van het bestuur.

Vertrek oprichters (1983-1986)

In 1983 is de groep Autobusdienstondernemingen uit de stichting getreden, onder meer vanwege de verzelfstandiging van het streekvervoer. In 1986 zijn ook andere bedrijven uit de stichting getreden, vanwege het oprichten van een eigen pensioenfonds.
De belangrijkste onderneming die in het pensioenfonds bleef was de N.V. Expeditie Onderneming Van Gend & Loos.
Vervolgens werd de N.V. Expeditie Onderneming Van Gend & Loos, sinds 1973 Van Gend & Loos N.V. genaamd, in 1986 en diverse ander bedrijven overgenomen.

OPF (1994)

Sinds 1994 is de Pensioenstichting Transport een ondernemingspensioenfonds, immers alle andere bedrijven waren in de loop van de tijd uit de stichting getreden en de deelnemers in de Stichting waren de oud Van Gend & Loos c.q. Nedlloyd medewerkers.

DHL (1998-2005)

In 1998 werd Danzas overgenomen door Deutsche Post AG, gevestigd in Duitsland. In 1999 heeft Nedlloyd zijn landactiviteiten, waaronder Van Gend & Loos N.V. en de diverse andere bedrijven, verkocht aan Deutsche Post AG, gevestigd in Duitsland. In 2002 werd DHL overgenomen door Deutsche Post AG, gevestigd in Duitsland. In 2003 liet Deutsche Post AG de dochterbedrijven Danzas, DHL Worldwide Express en de Van Gend & Loos N.V. fuseren tot één bedrijf voor expresvervoer, vrachtvervoer en logistiek, onder de naam DHL verdeeld in meerdere divisies. Alle transporte activiteiten waren zo samengevoegd in de Deutsche Post. In 2005 werd Exel overgenomen en toegevoegd aan deze B.V.. Eind 2005 is de naam van deze B.V. gewijzigd in DHL Express (Netherlands) B.V.

Sedert 2004 is de Pensioenstichting niet meer verzekerd, maar is de pensioenadministratie ondergebracht bij AZL.

Pensioenfonds DHL (2021)

In 2020 waren alle actieve deelnemers in de Pensioenstichting Transport inmiddels in dienst bij een Deutsche Post DHL bedrijf en is besloten om op 1 januari 2021 de naam van de Pensioenstichting Transport te veranderen naar Stichting Pensioenfonds DHL Nederland om zo het pensioenfonds meer herkenbaar te maken als het pensioenfonds van de DHL medewerkers. Maar we zijn ook nog steeds het pensioenfonds van de deelnemers ooit in dienst bij een van voorgangers van DHL.

Op 1 juli 2023 is de naam van de Deutsche Post DHL Group gewijzigd in DHL Group.
En inmiddels bestaan we 75 jaar. Zijn we heel veel bestuursleden verder en staan we er goed voor.

Ps Voor de goede lezer, in het begin was onze pensioenregeling nagenoeg alleen voor mannen.