‘Pensioenen saai? zeker niet.’

Anton Bil, bestuurder van ons fonds (april 2021)

Pensioenen saai? Zeker niet.

Toen ik in 2012 in het bestuur kwam, dacht ik eigenlijk wel dat de pensioenwereld vooral voor (grijze) en kalende mannen was. Beetje praten over geld beleggen bij een glas cognac en sigaren. Dat was natuurlijk een behoorlijk vooroordeel. Inhoudelijk zijn pensioenen interessant en juist de laatste 10 jaar is er veel veranderd. En ook de komende jaren komt er – met de nieuwe pensioenwet – veel op ons af. En dat maakt deze bestuursfunctie leuk en uitdagend.

De kern van pensioenbeheer is eenvoudig. Een deel van deelnemers (actieven genoemd) betaalt premie en dat gaat in de grote “pot” met geld. Deze pot (ons gezamenlijke vermogen) wordt door het pensioenbestuur zodanig beheerd dat er voldoende rendement wordt gemaakt om de huidige- en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen blijven betalen. De gepensioneerden (inactieven genoemd) ontvangen nu elke maand hun pensioen vanuit ons fonds. Zij hebben in het verleden al premie betaald. Net als ex-DHL-medewerkers die ook premie hebben betaald, maar nog geen pensioen genieten (slapers genoemd). Voor al deze medewerkers beheren wij de pensioenen, een uitdagende klus.

In de pensioenwereld is “collectief” een belangrijk woord, net als “vertrouwen”. Vertrouwen dat er voldoende premie is betaald en het vermogen ook voldoende rendeert om zeker te weten dat er genoeg geld beschikbaar is om straks jouw pensioen te betalen. Hoeveel pensioen je ontvangt is op dit moment afhankelijk van wat afgesproken is met de werkgever aangezien het een arbeidsvoorwaarde is.

De nieuwe pensioenwet maakt pensioen in mijn ogen minder collectief en meer individueel en dat past bij deze tijd. Geen grote collectieve pot met geld, maar een optelsom van individuele potjes. Wellicht ook met individuele keuzes. En een realistische ambitie waardoor je weet wat je na het einde van je carrière bij DHL aan pensioen krijgt; namelijk je inleg van pensioenpremie plus het gemaakte rendement. Onze overheid wil met de wijzigingen transparantie en vertrouwen terug krijgen over onze pensioenen. Het vertrouwen in de pensioenfondsen is namelijk laag in ons land. Onverklaarbaar laag als we bedenken dat ons pensioenstelsel wereldwijd al jaren op nummer 1 staat.

Voor ons pensioenfonds betekent de nieuwe pensioenwet veel denkwerk en (later dit jaar) overleg met DHL en de vakbonden. En dat maakt het besturen intensief en uitdagend. Mocht je zelf een periode willen deelnemen aan ons bestuur, stuur dan een e-mail aan ons bestuursbureau (via pst.pensioen@dhl.com). Regelmatig zoeken wij hiervoor kandidaten. Het vraagt een behoorlijke tijdsinvestering voor de opleiding en in het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen. Maar daar krijg je ook een gave (bestuurlijke) ervaring voor terug in een leuk team. Want dat is het bestuur namelijk ook: een leuk divers team met een gezamenlijk opgebouwde interesse in pensioen. Inmiddels ben ik zelf een (grijze) en kalende man geworden maar pensioenen saai? Zeker niet!