Indexatie hoe bepalen we dit

Harry van der Eerden en Caroline Tuin (februari 2023)

Per 1 januari 2023 hebben we alle pensioenen met 10% verhoogd, een heel mooi resultaat, omdat we ook afgelopen jaren de pensioenen konden verhogen.

Maar hoe bepalen we de hoogte van de indexatie?

Dit doen we op basis van vastgelegde regels die terug te vinden zijn op de website. Deze zijn nu opnieuw het uitgangspunt geweest. Het bestuur heeft besloten om daar niet van af te wijken, immers we gaan voorlopig nog niet over naar het nieuwe systeem.
De basis voor de indexatie is de toename van het prijsindexcijfer (CPI) over oktober van voorafgaand jaar (2021) naar oktober van 2022. De CPI bedroeg 14,3%.

Vervolgens kijken we naar de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) van 30 september, deze was 138,6%. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% mogen we niet indexeren.

Verder wordt er jaarlijks een bovengrens vastgesteld, waarboven we volledig mogen indexeren. Deze bovengrens wordt jaarlijks vastgesteld en is mede afhankelijk van de inflatie. De inflatie was afgelopen jaar erg hoog, waardoor de bovengrens ook veel hoger moest worden vastgesteld, als in de voorafgaande jaren.

Op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten mochten we maximaal 10,00% indexeren. Dat is gebeurd.

En ja dat is gelijk aan de prijsstijging (CPI) over heel 2022.