Het nieuwe pensioenstelsel

Jos Visser en Caroline Tuin-Rölkens (september 2021)

Sinds de zomer van 2020 is er een uitgewerkt pensioenakkoord. De grote lijnen zijn duidelijk, maar er moet nog veel uitgewerkt worden.

Niet alles verandert in het pensioenakkoord, heel veel zaken blijven ook, u blijft als u met pensioen bent zo lang u leeft pensioen ontvangen, pensioen blijft een van de arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract met uw werkgever en u blijft automatisch pensioen opbouwen door samen met uw werkgever premie te betalen.

Maar wat er wel gaat veranderen is de manier waarop. Nu heeft PF DHL een middelloonregeling. U bouwt pensioen op, waarbij uw salaris en parttime percentage, de franchise en het opbouwpercentage bepalend zijn voor het pensioen wat u opbouwt. Op uw UPO ziet u staan wat u aan pensioen tot nu toe heeft opgebouwd, dat stijgt jaarlijks door de nieuwe opbouw en de eventuele verhoging. De hoogte van uw pensioen staat in principe vast, alleen als we moeten verlagen kan het dalen.

Straks in het nieuwe pensioenakkoord heeft u een pensioen dat meebeweegt met de economie. In goede tijden gaat het pensioen omhoog, in slechte economische tijden gaat het omlaag. In het nieuwe contract is er geen dekkingsgraad meer. De ingelegde premie wordt net als nu gebruikt om te beleggen en zo geld verdienen voor een goed pensioen.

Er zijn in het pensioenakkoord 2 mogelijkheden, bij de ene variant (flexibele premieregeling genaamd) heeft u uw eigen beleggingspotje, u mag zelf dan uit meerdere beleggingsvarianten kiezen, maar u draagt zelf het risico als de economie in een dip zit. Er is geen reserve voor mindere tijden.

In de andere variant (solidaire premieregeling genaamd) blijven wij voor u beleggen. Samen vormen we een reserve voor mindere tijden. Zo voorkomen we dat de ene generatie slechter af is dan de andere, bijvoorbeeld als de economie net in een dip zit wanneer u met pensioen gaat. Dat risico delen we samen.

Samen met de sociale partners wordt nu gekeken welke variant het meest toepasselijke is op de deelnemers van PF DHL. U merkt hier voorlopig nog niets van, immers het uitgewerkte akkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. De verwachting is dat begin 2022 de nieuwe wet wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en dat de wet op 1 januari 2023 ingaat.

Vervolgens moet een pensioenfondsbestuur, ook dat van PF DHL, binnen de kaders van die wetgeving de nodige keuzes maken. Pensioenfondsen moeten op uiterlijk 1 januari 2027 klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen en overgestapt op de nieuwe pensioenregeling. Een wijziging in het pensioenstelsel is een grote klus, daarom is er veel tijd nodig om alles zorgvuldig door te voeren.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de meest actuele informatie over uw pensioen.

We houden u de komende tijd op de hoogte.