Een indexatie van 3,2%: is dit nu veel of weinig?

Jos Visser (januari 2022)

Bijna elk jaar gaan de prijzen, huren en andere kosten omhoog. Om alles ook te kunnen blijven betalen in de toekomst, wordt de AOW jaarlijks verhoogd, maar zouden de pensioen ook jaarlijks moeten worden verhoogd. Dit laatste heet indexatie.
In onze laatste pensioenkrant van december 2021 hebt u kunnen lezen dat we de pensioenen bij Pensioenfonds DHL verhoogd hebben met 3,2%.

Een kritische lezer zal zich afvragen: is dit nu veel of weinig?

Voor de beeldvorming; de vier grootste pensioenfondsen in Nederland, zijn in herstel en mogen niet indexeren. Met een aantal andere bedrijfstakpensioenfondsen gaat het iets beter en sommige wel mogen indexeren. Over het algemeen is de indexatie rond 1%.

Binnen DHL hebben veel medewerkers onder de CAO het pensioen uit de basisregeling bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrijfstakpensioenfonds mag helaas niet indexeren. Voor oud-medewerkers van Philips die nog gedeeltelijk bij het ondernemingspensioenfonds van Philips zitten, is het nog even afwachten. Op dit moment is nog niet bekend of er geïndexeerd wordt. Dit wordt in het tweede kwartaal van 2022 bekend gemaakt.

Kijk je naar de ondernemingspensioenfondsen, zoals Pensioenfonds DHL, zie je dat er een aantal een indexatie hebben verleend. De hoogte daarvan varieert tussen 1% en 2%.

Al met al is het voor de gepensioneerden in Nederland geen vetpot. De inflatie over heel 2021 was 2,7% en bedroeg in december 2021 ruim 5%. De inflatie is in tijden niet zo hoog is geweest.

Pensioenfondsen hopen dat de rente blijft stijgen en dat de beurzen het goed blijven doen, zodat hun dekkingsgraad verder zal stijgen. Verder zullen ze scherp op de kosten moeten blijven letten. Hopelijk kunnen ze dan ook eind van 2022 indexeren als de regels van de overheid en De Nederlandsche Bank (DNB) ze de ruimte geven.

Vooralsnog is de door ons verleende indexatie van 3,2% niet slecht. Deze is namelijk hoger dan de inflatie over 2021. Het kan altijd beter. Het bestuur van DHL Pensioenfonds doet er alles aan om onze financiële positie goed te houden.