Hoe ging het in 2019?

Verkort jaarverslag

Verhoging van de pensioenen

De prijzen stijgen met de jaren en dus ook de kosten voor levensonderhoud. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.
Als een van de weinige pensioenfondsen in Nederland hebben wij de pensioenen de afgelopen drie jaar kunnen verhogen.

De verhoging in de afgelopen jaren

Onze financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een percentage. Het geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen en het kapitaal dat het pensioenfonds bezit. Lees meer over onze financiële positie.

Onze dekkingsgraden in 2019

Hoeveel betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaaltVoor de opbouw van uw pensioen draagt ook uw werkgever pensioenpremie af. De verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer is 50/50.