Nieuws

Oktober: dekkingsgraden weer verder gestegen

Onze dekkingsgraden zijn verder gestegen. De actuele dekkingsgraad is nu 150,8%. De beleidsdekkingsgraad is 140,1%. Dat is goed nieuws. Zo is de beleidsdekkingsgraad een van de graadmeters voor het besluit om de pensioenen te verhogen. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel de pensioenen verhoogd kunnen worden.

Stand op 31 oktober 2022

De beide dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffer hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 147,8% naar 150,8%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg eveneens van 138,6% naar 140,1%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Waarom stegen onze dekkingsgraden?

De rente is net als vorige maand gestegen, maar nu deden ook de beleggingen van ons fonds het goed. Ons vermogen groeide hierdoor. Daardoor hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor onze financiële positie en dat zien we dus terug in de beide dekkingsgraden.

Bron: Bestuur