Nieuws

November: onze financiële positie blijft goed

De beleidsdekkingsgraad is een van de belangrijke meetinstrumenten om onze financiële positie aan af te lezen. Die beleidsdekkingsgraad steeg in november naar 141,3%. Vorige maand was dat 140,1%. De actuele dekkingsgraad is fors gedaald van 150,8% naar 145,4%.

Stand op 30 november 2022

Twee dekkingsgraden vertellen ons elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe beter wij ervoor staan. Met de huidige beleidsdekkingsgraad laten we zien dat we genoeg buffer hebben om klappen op te vangen.

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 150,8% naar 145,4%. Deze dekkingsgraad is een momentopname. Hij verschilt van dag tot dag. De financiële positie van het pensioenfonds verandert namelijk continu. Zo maken we winst of verlies met onze beleggingen en stijgt of daalt de rente.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden van de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg verder naar 141,3%.

Elke maand publiceren we de ontwikkeling van de dekkingsgraden en leest u de achtergrondinformatie over onze financiële positie.

Ontwikkeling in november

Hoewel onze beleggingen het prima deden, daalde de rente. Ons vermogen groeide maar door de lagere rente moeten we meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat zien we terug in de actuele dekkingsgraad die in november daalde.