Nieuws

Juni: beleidsdekkingsgraad blijft stijgen, actuele dekkingsgraad gedaald

In de maand juni daalde onze actuele dekkingsgraad verder. De beleidsdekkingsgraad bleef stijgen.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 juni 2022:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 142,8% naar 141,6%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg verder van 134,0% naar 135,0%.

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 118,1%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 118,10 aan vermogen in kas moet zijn. Het is positief dat onze beleidsdekkingsgraad ook afgelopen maand verder is gestegen en fors hoger is dan de vereiste dekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad laat zien dat we genoeg buffer hebben om klappen op te vangen.

Ontwikkelingen in juni

Actuele dekkingsgraad

Ons vermogen nam af in juni. Dat kwam doordat de waarde van onze beleggingen flink daalde. De rente steeg ook in juni weer verder. Daardoor heeft ons fonds minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is wel goed nieuws. Maar dit had ook een negatief effect op ons vermogen. Het negatieve effect van het afgenomen vermogen woog zwaarder dan onze afgenomen verplichtingen. Hierdoor is onze actuele dekkingsgraad omlaag gegaan in juni. Wel is onze financiële positie nog steeds erg goed.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Elke maand verdwijnt de ‘oudste’ actuele dekkingsgraad uit dit gemiddelde en wordt de ‘nieuwe’ actuele dekkingsgraad toegevoegd. De actuele dekkingsgraad van eind juni 2022 is hoger dan de actuele dekkingsgraad van juni 2021 (die nu uit het gemiddelde is verdwenen). Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad afgelopen maand verder gestegen.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur