Nieuws

Dekkingsgraad in juni gestegen

In juni zijn onze dekkingsgraden gestegen. 

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 30 juni 2021:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 128,3% naar 129,7%
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 116,5% naar 118,4%

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van 117,8%. Dat betekent dat voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er €117,80 aan vermogen in kas moet zijn. Het is dus goed nieuws dat onze beleidsdekkingsgraad in juni boven dit vereiste uitkwam. Toch moeten we voorzichtig zijn. We voldoen pas echt aan die eis als onze beleidsdekkingsgraad tot en met het einde van het jaar ook goed genoeg blijft.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

De beleidsdekkingsgraad laat zien dat we vanaf nu weer genoeg buffer hebben om klappen op te vangen. Tot nu was dat niet zo. Daarom hebben we in maart een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat is goedgekeurd. Dat moet ieder jaar zolang we in herstel zijn. Van een verlaging van uw pensioen bij ons fonds is geen sprake.

Waarom stegen de dekkingsgraden in juni?

Onze aandelen werden meer waard. Maar de rente ging omlaag.

In juni daalde de rente. Ons fonds heeft dan meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. Wel zorgden de beleggingsopbrengsten ervoor dat ons vermogen afgelopen maand meer groeide dan onze verplichtingen. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad.

Coronadip langzaam uit beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze financiële positie was aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 snel verslechterd. In lijn met de stijging van de actuele dekkingsgraad vanaf januari 2021, zien we ook de beleidsdekkingsgraad stijgen. De coronadip van vorig jaar laten we langzaam achter ons.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier leest u ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze financiële positie en onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur